Piek advies: ontwikkeling van organisaties én medewerkers

Gericht ontwikkelen van organisaties en medewerkers leidt direct tot verbetering en groei. Piek advies maakt personeel en kwaliteit graag zichtbaar in organisaties. Bovendien zorgt Piek ervoor dat alle twee de vakgebieden een goede positie in de organisatie krijgen en een nuttige integrale rol vervullen.

De werkwijze van Piek is duidelijk. Er wordt een heldere strategie en structuur neergezet. Als het nodig om daarvan af te wijken, houden we samen het doel voor ogen. Samenwerken met Piek advies betekent toewijding, inlevingsvermogen en de relatie-, prestatie- en actiegerichtheid. Niet alleen van Pietsje Kinderman, maar ook van de professionals die zij inzet.