VEILIGHEID (ARBO)

Veiligheid op het werk is niet zomaar een begrip. Het gaat niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde machines, gereedschappen, of apparaten en installaties, maar ook om veilig gedrag. Piek advies & ontwikkeling heeft veel ervaring met veiligheid en kan u helpen in aanmerking te komen voor certificering op gebied van VCU of VCA. U bepaalt zelf de mate waarin u ondersteund wilt worden. Piek werkt graag nauw samen met uw eigen preventiemedewerker. Het doel is het beste resultaat voor uw onderneming.

Piek advies & ontwikkeling helpt u ook met het opstellen van uw RI&E en adviseert over het bestrijden van de veiligheidsrisico’s. Een RI&E is een overzicht met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw bedrijf. Met RI&E kunt u de risico’s voor personeel en bedrijf terugdringen. Ook het financiële risico’s. De RI&E is verplicht voor alle ondernemers met personeel waar de inspectie SZW op controleert.

VCA
VCA helpt bedrijven en organisaties bij het vormgeven van een veilige werkomgeving. Opdrachtgevers eisen VCA-certificering van hun onderaannemers of bij deelname aan aanbestedingen en tenders. Maar VCA certificering is meer dan alleen een checklist voor aannemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is een veelzijdig en compleet programma.

Piek advies & ontwikkeling helpt u graag om in aanmerking te komen voor de VCA-certificering. Piek werkt graag samen met uw preventiemedewerker.

VCU
Levert u als uitzendorganisatie personeel aan een VCA gecertificeerd bedrijf? Dan is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid. Met een VCU-certificaat toont u aan dat uw VG-beheersysteem op orde is. Het certificaat is bedoeld voor werkzaamheden waar verhoogde risico`s aan zijn verbonden, bijvoorbeeld in de bouw of de industrie. Veiligheid op en rond de werkplek en staat hoog op de agenda bij elk zich zelf respecterende uitzendorganisatie. Vaak is VCU certificaat een voorwaarde voor het verkrijgen van opdrachten.

Piek advies & ontwikkeling helpt u in aanmerking te komen voor de VCU-certificering en werkt graag samen met uw preventiemedewerker.