Geboren en getogen op het Fryske platteland. Letterlijk tussen de koeien als oudste dochter in een boerengezin. Werken met de handen, resultaat zien van je werk. Soms met de handen in de koeienpoep en daarna met je hoofd in de administratie en de cijfers. Genieten van het uitzicht en je laten inspireren door de mensen om je heen en wat in de boeken staat. Vechten voor je ambities, vallen en weer opstaan en je blijven ontwikkelen.

Ik wil het proces ervaren, ik wil er middenin zitten, het begrijpen vanaf de basis.

Opgegroeid op een melkveehouderij in een klein Frysk dorp ontdekte ik al snel dat ik een doener ben, een verbinder van theorie naar praktijk en een verbinder van mensen en middelen. Als mijn vader uitlegt hoe een tractor werkt, dan wil ik erop rijden. Als hij uitlegt hoe de melk van koe naar koelkast komt, dan wil ik melken en weten hoe de machines werken. Ik wil het proces ervaren, ik wil er middenin zitten, het begrijpen vanaf de basis. En van daaruit verder op ideeën komen, andere modellen toepassen, door ontwikkelen, vragen stellen.

Voor mij draait alles om ontwikkeling, het drijft mij…

Dat woord “Ontwikkeling” moet er bij”, zei ik tegen de ontwerper van mijn logo en bedrijfsnaam. Dat is belangrijk voor mij. Voor mij draait alles om ontwikkeling, het drijft mij, het is een thema waar ik altijd mee bezig ben. Ik geloof niet in “bêst genoch”, ik geloof in leren en ontwikkelen.

Ik heb geleerd hoe je een piek kan bereiken, dat een piek niet bestaat zonder een dal en hoe je uit een dal omhoog klimt. Als individu of als organisatie. Ik hecht waarde aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden en ik geloof niet in “bêst genoch”. Verantwoordelijkheid nemen voor gestelde doelen, in actie komen en ervoor zorgen dat je doelen meetbaar zijn, bijsturen als de praktijk weerbarstiger blijkt en opnieuw beginnen. Dat is waarbij Piek Advies en Ontwikkeling jou en jouw organisatie ondersteunt.

Wat over Pietsje wordt gezegd…
(Bron: Gallup Clifton StrengthsFinder-Assessment)

Verantwoordelijkheidsbesef

“Pietsje staat voor wat ze zegt. Ze hecht veel waarde aan eerlijkheid en loyaliteit. Ze mag graag taken voltooien, ook als dat betekent dat ze langer door moet werken.”

Actiegerichtheid

“Pietsje kan goed ideeën omzetten in actie, mag graag initiatieven starten, voorstellen voorleggen of problemen oplossen. Ze kan mensen goed opbeuren, door ze haar volledige aandacht te geven.”

Empathie

“Pietsje vindt graag uit hoe mensen hun ervaringen interpreteren. Ze inspireert mensen en moedigt ze aan om zichzelf te zijn. Ze kan goed afstemmen op de gevoelens, gedachten of behoeften van een ander en besteedt ook aandacht aan het kleine, niet alleen aan grote vooruitgang.”

Relatievorming

“Pietsje bezit een goed beoordelingsvermogen. Past haar raad aan aan de unieke behoeften, sterke eigenschappen, beperkingen, doelen of persoonlijkheden van mensen. Ze kan mensen goed motiveren om actie te ondernemen en ziet een situatie of probleem soms net even vanuit een andere invalshoek.”

Prestatiegerichtheid

“Pietsje is van nature een harde werker en wil dat mensen uitblinken in plaats van dat ze genoegen nemen met middelmatige resultaten. Mensen kunnen veel meer bereiken dan zij zelf denken. Ze leert mensen graag de verbanden tussen hard werken en versnelde groei als persoon of professional. Ze kan goed kennis overdragen aan anderen en steekt ze veel tijd in de voorbereiding van gepaste verhalen, levendige voorbeelden, illustraties of ander nuttig materiaal om een trainingssessie te verlevendigen.”