Organisatieadvies

Vanuit Piek advies & ontwikkeling ondersteun ik bedrijven met organisatie-,
personeels- en kwaliteitsvraagstukken.

Ik kan je ondersteunen met de volgende diensten:

 • Ik begeleid en ondersteun je bij vraagstukken als organisatieontwikkeling,
  kwaliteitsmanagement en personeelsbeleid.
 • Ik breng de huidige situatie in kaart en kijk welke stappen nodig en gewenst
  zijn om te vernieuwen of te ontwikkelen.
 • Het betreft een volledig maatwerk traject.
 • Jij bepaalt zelf waarmee je aan de slag wilt gaan.

 

Ik wil een afspraak maken met Pietsje

 

 

 

Voorbeelden van de onderwerpen waaraan ik met
andere ondernemers heb gewerkt, zijn:

 • Een effectieve(re) bedrijfsstrategie ontwikkelen
 • Opzetten van het verkoopbeleid
 • Optimaal inzetten van automatiseringssystemen in organisaties
 • Opzetten van een effectieve(re) organisatiestructuur (organisatiebeleid)kernwaarden in de organisatie onderzoeken en vaststellen
 • Kwaliteits(bewustzijn) van organisaties vergroten (kwaliteitsbeleid)
 • Professionaliseren leiderschap van (midden)management
 • Versterken betrokkenheid en professionaliteit medewerkers (personeelsbeleid)
 • Onderscheidend vermogen van organisaties vergroten
 • Duurzame inzetbaarheid vergroten